Regulamin sklepu

dostępnego pod adresem www.rozrusznik-alternator.pl

Pliki do pobrania

Informacje o przetwarzaniu danych

 

 1. Dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia
 2. Używany wyłącznie legalnego oprogramowania oraz profesjonalnych programów antywirusowancyh w celu jak najlepszego zabezpieczenia Państwa danych.
 3. Nie wysyłamy newsletter-ów, nie przekazujemy Państwa danych innym firmą.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszelkiego rodzaju osoby oraz podmioty zajmujące się realizacją wysyłki z firmy Moduł S.C. Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Moduł S.C. w zakresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa powyżej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestP.H.U. Moduł S.C. M.M.Okwiet z siedzibą w  Częstochowie 42-202, ul Wesoła 8

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail modulsc@o2.pl

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszelkiego rodzaju osoby oraz podmioty zajmujące się przygotowaniem baz danych i baz wysyłkowych P.H.U. Moduł S.C. Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników P.H.U.Moduł S.C. M.M.Okwiet w zakresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa powyżej.

Okres

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.

Państwa uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Skarga

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Warunek

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jako osoby fizycznej jest warunkiem umożliwiającym realizacje zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia.

 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rozrusznik-alternator.pl zwanym w dalszej części regulaminu sklepem, a także informuje o sposobie porozumiewania się z konsumentem.

 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014r.

 3. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.rozrusznik-alternator.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w sklepie internetowym oraz o nie korzystanie ze sklepu.

 4. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 5. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Regulamin jest zamieszczony w sklepie internetowym.

 6. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Sklep internetowy – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.rozrusznik-alternator.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny towarów.

 • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem sklepu internetowego lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy.

 • Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest spółka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Moduł s.c. Elektromechanika-serwis- części Marek i Michał Okwiet z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wesołej 8, REGON 151402945 NIP 9491581688. Telefon kontaktowy 034 361 61 66 lub 602 655 707, adres e-mail: modulsc@o2.pl

 • Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w sklepie internetowym, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego.

 • Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić; Towary oraz Ceny prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w sklepie internetowym obok zdjęcia Towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

 • Ceny – ceny brutto mieszczące się przy towarach, nie zawierające kosztów realizacji zamówienia

 • Realizacja Zamówienia - dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres lub osobisty odbiór Towarów przez Zamawiającego w siedzibie firmy, do której należy sklep internetowy lub jej oddziale; przy realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Firma Moduł s.c. do której należy sklep internetowy zastrzega sobie prawo do możliwości barku towaru widniejącego w sklepie internetowym. Spowodowane jest to bieżącą sprzedażą części na miejscu w siedzibie firmy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby takich sytuacji było jak najmniej.

 • Oddział firmy – odziałem firmy są sklepy:

a) Opole 45-231, ul. Oleska 121 lok 1b

b) Zawiercie 42-400, ul. Górnośląska 9

 • Koszt Realizacji Zamówienia - opłata za realizację zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres;

 • Koszt Realizacji Zamówienia jest uwidoczniony w sklepie internetowym w koszyku i może być sprawdzony przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość kosztu realizacji zamówienia jest uzależniona od wagi Zamówienia.

  Koszt realizacji zamówienia przy odbiorze osobistym uiszczany jest podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy lub jej oddziale. Jest to kwota stała, widoczna przy składaniu zamówienia w wysokości 15zł.

  • Dostawca – firma kurierska InPost

  • Specjalne zamówienie – zamówienie części niedostępnej w sklepie internetowym lub na magazynie

  • Rachunek bankowy Sprzedawcy – rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP pod nr: 53 1020 1664 0000 3802 0022 1143

   

  1. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu internetowego

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • niekompatybilność sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

  • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z sklepem internetowym, które leżą po stronie Użytkownika.

  • Wszelkie treści umieszczone w sklepie internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

  II. Proces rejestracyjny

  1. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

  3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych zamówień można dokonywać jeszcze raz wypełniając formularz rejestracyjny po zakończeniu zakupów.

  4. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność sklepu internetowego, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

  III. Proces składania Zamówienia

   

  1. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Towary prezentowane w sklepie internetowym były dostępne.

  2. Jeśli Towary zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, w momencie Realizacji Zamówienia Sprzedawca, o ile jest to możliwe, zaoferuje wysyłkę towaru po uzupełnieniu magazynu sklepu w zamówiony przez Kupującego towar lub zaproponuje zamiennik z innej firmy. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia części lub wszystkich zaoferowanych przez Sprzedawcę towarów ekwiwalentnych. Kwota (wartość) dotycząca towarów, które zostały odrzucone zostanie potrącona.

  3. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów realizacji zamówienia (kosztów dostawy).

  4. Zamawiający składa Zamówienie poprzez umieszczenie interesujących go towarów w koszyku, następnie dokonuje wyboru rodzaju przesyłki wraz z jej kosztami i zatwierdza zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku „wyślij zamówienie”. Następnie dokonuje uzupełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

  5. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Zamawiający może to zrobić najpóźniej do godziny 23.30 dnia poprzedzającego Realizację Zamówienia.

  6. Zamawiający może odwołać za pośrednictwem telefonu 34 361 61 66, czynnego codziennie w godzinach od 8-17. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia.

  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

  8. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

  9. Preferowany sposób porozumiewania się Zamawiającego ze sklepem internetowym to wiadomość mailowa pod adresem modulsc@o2.pl

  IV. Realizacja Zamówienia i zasady płatności

  1. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie na obszarze swojej działalności, którym jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

  2. Zamówienia uważa się za przyjęte do realizacji jeśli w ciągu 24 godzin od złożonego zamówienia pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży,

  3. Z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego działu Zamówienie zostaje zrealizowane w terminach:

  a) 24 godzin od daty zaksięgowania wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku części dostępnej na magazynie

  b) 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku części na specjalne zamówienie

  c) Towar zamówiony w piątek powinien dotrzeć na poniedziałek

  d) Towar zamówiony przez Zamawiającego w dni wolne od pracy i w sobotę wysyłany jest najwcześniej w poniedziałek.

  1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolnych od pracy (w tym niedzieli). W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Sklepu Internetowego.

  2. Zamówienia złożone do godziny 14:00 będą realizowane w ciągu 24 godziny pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w jak najszybszym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.

  3. Sprzedawca dostarcza Towar za pośrednictwem dostawcy wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy w pole „KOMENTARZ” znajdujące się w formularzu rejestracji zamówienia.

  4. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itp.)

  6. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

  7. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:

  a) płatność z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy

  b) płatność przy odbiorze – u pracownika firmy kurierskiej.

  V. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamawiający może w terminie 14 dni od doręczenia zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza, mailowo na adres: modulsc@o2.pl, lub przesłanie go pocztą na adres umieszczony na dokumencie sprzedaży: ul. Wesoła 8, 42-200 Częstochowa. Formularz dostępny jest na stronie internetowej sklepu w zakładce REGULAMIN pod nazwą Formularz Zwrotu. U góry strony znajdują się „Pliki do pobrania”.

  3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów

  a) elektryczne i elektroniczne części samochodowe

  b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu

  c) towaru uszkodzonego z winy Zamawiającego/Kupującego

  1. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  2. Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.

  3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w formularzu odstąpienia od umowy.

  4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także koszty realizacji zamówienia.

  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

  6. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

  7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.

  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych części, jak również nie ponosi kosztów demontażu i montażu zakupionych podzespołów związanych z ewentualną procedurą reklamacyjną.

  9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

  VI. Reklamacje

  1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru obecności Dostawcy. W przypadku uszkodzenia towaru Dostawca musi wypełnić stosowny formularz. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Sprzedającego, na druku dostępnym na stronie internetowej sklepu, pod nazwą pliku „formularz reklamacji”.

  3. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedającego osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej Towar wraz z:

  a) dowodem zakupu oraz

  b) dokumentem potwierdzającym montaż zakupionej części przez wyspecjalizowany zakład elektromechaniki samochodowej.

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego (Częstochowa ul. Wesoła 8) lub dostarczenia przesyłki do Sprzedającego osobiście.

  2. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

  3. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w siedzibie Sprzedawcy po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji lub na rachunek bankowy Zamawiającego. Nastąpi wówczas również zwrot kosztów dostawy.

  4. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w siedzibie Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika wysłanej przez Zamawiajacego/Kupującego w ramach reklamacji lub zwrotu.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

  2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu na stronie sklepu internetowego.

  VIII. Kontakt

  1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: modulsc@o2.pl lub za pośrednictwem numeru telefonu 602 655 707

  Oferta

  baner